PSICOLOXÍA 2020-21

INTRO - ANTE TODO MOITA CALMA E RESPONSABILIDADE - METODOLOXÍA A SEGUIR


IMPORTANTE!!!: MANTENSE O EXAME TIPO TEST (20 PREGUNTAS - 2 PTOS.) PARA O VENRES 6 DE NOVEMBRO E O EXAME V/F (20 PREGUNTAS - 1 PUNTO) PARA O LUNS 9 DE NOVEMBRO NO GRUPO A DE PSICOLOXÍA (AULA 2º D)

QUE TEORÍA TEÑO QUE ESTUDAR PARA OS EXAMES TEST E V/F DA UNIDADE 1

Neste audio, concreto de onde van saír as preguntas dos exames test e V/F nos apuntamentos. Que cousas van entrar ou non, páxina por páxina (xa indicado no grupo A). No grupo B, tedes que poñer unha data para o exame test e outra para o V/F.

Tamén explico como serán as notas da 1ª Avaliación, e aclaración das tarefas que teredes que entregarlle a Marco e/ou subir á Aula Virtual (vídeo Damasio; vídeo Zimbardo; textos) unha vez poñades en ambos grupos data(s) límite de entrega. Saúdos.


APUNTAMENTOS TEMA 1: A PSICOLOXÍA COMO CIENCIA (doc)

APUNTAMENTOS TEMA 1: A PSICOLOXÍA COMO CIENCIA (pdf)


ACTIVIDADES UNIDADE 1

VÍDEO A. DAMASIO

ACTIVIDADE DE REFLEXIÓN - VÍDEO A. DAMASIO (0-1 Pto.)

VÍDEO P. ZIMBARDO

ACTIVIDADE COMPETENCIAL - VÍDEO P. ZIMBARDO (0-2 Ptos.)

TAREFA TEXTOS PÁXS. 21-22 DOS APUNTAMENTOS (0-2 Ptos.)


APUNTAMENTOS TEMA 2: FUNDAMENTOS BIOLÓXICOS E DA CONDUTA (doc)

APUNTAMENTOS TEMA 2: FUNDAMENTOS BIOLÓXICOS E DA CONDUTA (pdf)


CLASES PSICOLOXÍA (en caso de confinamento)