HISTORIA DA FILOSOFÍA 2º BACH 2020-21


 

LER!!!: INTRO - ANTE TODO MOITA CALMA E RESPONSABILIDADE - METODOLOXÍA A SEGUIR - 2 º C - 2º D

NOVO MODELO EXAME ABAU 2021

OPCIÓNS E CONSIDERACIÓNS PERSOAIS EXAME ABAU 2021

Explicación do modelo exame, opcións, consellos de autores a estudar, etc...


APUNTAMENTOS TEMA 1: FILOSOFÍA ANTIGA 1: PLATÓN (doc)

APUNTAMENTOS TEMA 1: FILOSOFÍA ANTIGA 1: PLATÓN (pdf)


CLASES TEMA 1: FILOSOFÍA ANTIGA 1: PLATÓN (en caso de confinamento)

ACLARACIÓNS EXAMES PLATÓN + RESUMO DAS 4 PREGUNTAS teóricasAPUNTAMENTOS TEMA 2: FILOSOFÍA ANTIGA 2: ARISTÓTELES (doc)

APUNTAMENTOS TEMA 2: FILOSOFÍA ANTIGA 2: ARISTÓTELES (pdf)


CLASES TEMA 2: FILOSOFÍA ANTIGA 2: ARISTÓTELES (en caso de confinamento)