ACTIVIDADE COMPETENCIAL VÍDEO P. ZIMBARDO

Discovering Psychology. «Descubrir la psicología, pasado, presente y futuro».  Programa de Philip Zimbardo. Duración: 25 min.

Tralo visonado do fragmento do vídeo, contesta ás seguintes preguntas:

1.-  Cales son os obxectivos da psicoloxía?

2 .- Por que é relevante estudar a historia da psicoloxía?

3 .- Sinala un exemplo destes factores do comportamento:

a.    Constitución xenética.

b.    Características da personalidade.

c.     Aptitudes e estados mentais.

d.    Estímulos sensoriais.

e.    Recompensas.

f.     Accións dos demais.

4 .- Segundo Philip Zimbardo, cales son os tres niveis de análise da conduta característicos da psicoloxía? Podes citar un exemplo de cada un?

5 .- Describe algunha realización concreta destes pioneiros da psicoloxía: W. Wundt, W. James, S. Freud.