ACTIVIDADE DE RFLEXIÓN VÍDEO A. DAMASIO

ANTONIO DAMASIO: “LA BÚSQUEDA POR COMPRENDER LA CONCIENCIA” 20´- Subtítulos en español

Despois de ver o vídeo contesta estas dúas preguntas concretas:

1.- De que maneira os procesos neurobiolóxicos do cerebro orixinan a conciencia?

2.- Como o cerebro xera o noso mundo subxectivo de sensación como o azul, a calor, o frío, ou a dor?

OU:

1.- Expón rigorosamente o que cres que nos quere explicar A. Damasio no vídeo.