HISTORIA DA FILOSOFÍA 2º BACH


LER!!!: INTRO - ANTE TODO MOITA CALMA E RESPONSABILIDADE - METODOLOXÍA A SEGUIR - 2 º B - 2º C


HISTORIA DA FILOSOFÍA 2º BACH B

CLASES EXTRAS (por petición compañeir@s)- TEXTO 2 DE DESCARTES - páxs. 14-15 (Filosofía Moderna: Descartes, Locke, Hume)


APUNTAMENTOS DESCARTES - LOCKE - HUME 2019-20 (Xa os tedes mercados en fotocopias a maioría) - Formato pdf

APUNTAMENTOS DESCARTES - LOCKE - HUME 2019-20 (Xa os tedes mercados en fotocopias a maioría) - Formato doc (word)

EXAME MODELO DESCARTES - LOCKE - HUME (Xa volo pasara en fotocopias) - Formato pdf

EXAME MODELO DESCARTES - LOCKE - HUME (Xa volo pasara en fotocopias) - Formato doc (word)

EXAME MODELO LOCKE - HUME - DESCARTES (Xa volo pasara en fotocopias) - Formato pdf

EXAME MODELO LOCKE - HUME - DESCARTES (Xa volo pasara en fotocopias) - Formato doc (word)

EXAME MODELO HUME - DESCARTES - LOCKE (Xa volo pasara en fotocopias) - Formato pdf

EXAME MODELO HUME - DESCARTES - LOCKE (Xa volo pasara en fotocopias) - Formato doc (word)


TEMA 5: KANT E A ILUSTRACIÓN

TRABALLO "RAZÓN E PROGRESO NA ILUSTRACIÓN" (Xa volo pasara en fotocopias) - Formato pdf

TRABALLO "RAZÓN E PROGRESO NA ILUSTRACIÓN" (Xa volo pasara en fotocopias) - Formato doc (word)

APUNTAMENTOS KANT 2019-20 - Formato pdf

APUNTAMENTOS KANT 2019-20 - Formato doc (word)

CLASES KANT 2019-20 + COMENTARIO TEXTOS

MATERIAL EXTRA - YES WE KANT

MATERIAL EXTRA ÚLTIMA CLASE KANT- TEXTO 8 (DEFINICIÓN DIGNIDADE + FRAGMENTO APUNTAMENTOS FILOSOFÍA 2018-19)


TEMA 6: FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA (I): CARLOS MARX

APUNTAMENTOS MARX 2019-20 - Formato pdf

APUNTAMENTOS MARX 2019-20 - Formato doc (word)

CLASES MARX 2019-20 + COMENTARIO TEXTOS

MATERIAL EXTRA BONUS MARX 2020 - Formato pdf

MATERIAL EXTRA BONUS MARX 2020 - Formato doc (word)


HISTORIA DA FILOSOFÍA 2º BACH C


CLASES EXTRAS (por petición compañeir@s)- TEXTO 2 DE DESCARTES - páxs. 14-15 (Filosofía Moderna: Descartes, Locke, Hume)


APUNTAMENTOS DESCARTES - LOCKE - HUME 2019-20 (Xa os tedes mercados en fotocopias a maioría) - Formato pdf

APUNTAMENTOS DESCARTES - LOCKE - HUME 2019-20 (Xa os tedes mercados en fotocopias a maioría) - Formato doc (word)

EXAME MODELO DESCARTES - LOCKE - HUME (Xa volo pasara en fotocopias) - Formato pdf

EXAME MODELO DESCARTES - LOCKE - HUME (Xa volo pasara en fotocopias) - Formato doc (word)

EXAME MODELO LOCKE - HUME - DESCARTES (Xa volo pasara en fotocopias) - Formato pdf

EXAME MODELO LOCKE - HUME - DESCARTES (Xa volo pasara en fotocopias) - Formato doc (word)

EXAME MODELO HUME - DESCARTES - LOCKE (Xa volo pasara en fotocopias) - Formato pdf

EXAME MODELO HUME - DESCARTES - LOCKE (Xa volo pasara en fotocopias) - Formato doc (word)

CLASES HUME 2019-20 + COMENTARIO TEXTOS


TEMA 5: KANT E A ILUSTRACIÓN

TRABALLO "RAZÓN E PROGRESO NA ILUSTRACIÓN" - Formato pdf

TRABALLO "RAZÓN E PROGRESO NA ILUSTRACIÓN" - Formato doc (word)

APUNTAMENTOS KANT 2019-20 - Formato pdf

APUNTAMENTOS KANT 2019-20 - Formato doc (word)

CLASES KANT 2019-20 + COMENTARIO TEXTOS

MATERIAL EXTRA - YES WE KANT

MATERIAL EXTRA ÚLTIMA CLASE KANT- TEXTO 8 (DEFINICIÓN DIGNIDADE + FRAGMENTO APUNTAMENTOS FILOSOFÍA 2018-19)