Creación Semanal- TeleNeuras ir arribair a portada cs

Semana do 2/I/05 ao 9/I/05

Poltergeist I

Temos que mercar unha tele nova, Marge!

Semana do 9/I/05 ao 16/I/05

Sempre sangue

Voando

Deixade en paz ao camelo e facede algo por África

American Beauty II

Poltergeist II

Paco Montesdecoca

En todo caso pode chover a mares ou caer pedrisco

Con champú terás baño marabilloso

Xa todo ten etiqueta

Soidade

Semana do 16/I/05 ao 23/I/05

Nunca chove en Galicia

Poltergeist III

Que rico!

Veña, entra, non teñas Medo

Vicks vai por uvas

Semana do 23/I/05 ao 30/I/05

Muller acuática

¿Qué clase de becho somos?

Semana do 30/I/05 ao 6/II/05

A dama que aparece

Motos na noite

Semana do 6/II/05 ao 13/II/05

O deporte e o tempo

O fútbol é así

Semana do 13/II/05 ao 20/II/05

Fórum Barcelona?

Fondo do mar

Fondo do mar con seres humanos

Semana do 20/II/05 ao 27/II/05

Máquina da morte

Máquina da vista

Semana do 27/II/05 ao 6/III/05

Colmena

TvNeurosiano I

TvNeurosiano II

TvNeurosiano III

Semana do 6/III/05 ao 13/III/05

Cambié de look, bueno también es que tengo hambre

Entre a vida e a morte I

Entre a vida e a morte II

Semana do 13/III/05 ao 20/III/05

TvNeurosiano IV

TvNeurosiano V

TvNeurosiano V b

Semana do 20/III/05 ao 27/III/05

Bici Amigos Sombras

¡Que riquiños! Xa chegará a República

Lentilla

Psicolentilla

Semana do 27/III/05 ao 3/IV/05

TvNeurosiano VI

Semana do 3/IV/05 ao 10/IV/05

Ser líquido

Adivina qué foto non saíu na tele estes días

Semana do 10/IV/05 ao 17/IV/05

Batmuller 1

Batmuller 2

Psicovoidal 1

Psicovoidal 2

Psicovoidal 3

Psicovoidal 4

Mans

Semana do 17/IV/05 ao 24/IV/05

Europa?

TvNeurosiano VII

Homes con balón

Habemus papam. Viva España laica!!

Semana do 24/IV/05 ao 1/V/05

Soplo

Semana do 15/V/05 ao 22/V/05

8

"Mi tesoro"

Tenis esquizo

Semana do 22/V/05 ao 29/V/05

Buracos de cor

Isto si que é un poltergeist que mete medo

Natural e artificial

Semana do 3/VII/05 ao 10/VII/05

Desolación no baño

Mans que traen luz

Semana do 24/VII/05 ao 31/VII/05

Chof no baño

Semana do 31/VII/05 ao 7/VIII/05

Festa 1

Festa 2

Subvisión

Xa, o que ti digas, non te...

Semana do 31/VII/05 ao 7/VIII/05

Planeando

Semana do 14/VIII/05 ao 21/VIII/05

Caos

Semana do 21/VIII/05 ao 28/VIII/05

Danza dos cepillos

Semana do 28/VIII/05 ao 4/IX/05

Simplemente AMOR

Semana do 18/IX/05 ao 25/IX/05

Sen título 1

Sen título 2

Sempre estamos de 41??

Semana do 25/IX/05 ao 2/X/05

Lobo

Navegando en Marte

Navegando na Terra

Sen título 3

Semana do 11/XII/05 ao 18/XII/05

Frío e neve

Semana do 25/XII/05 ao 1/I/06

Poltergeist adeus 2005

 

 

 

 

 

 
POLTERGEIST I ir arriba
TEMOS QUE MERCAR UNHA TELE NOVA, MARGE!!!ir arriba
 
 
SEMPRE SANGUE ir arriba
VOANDOir arriba
 
 
DEIXADE EN PAZ AO CAMELO E FACEDE ALGO POR ÁFRICAir arriba
AMERICAN BEAUTY IIir arriba
 
 
POLTERGEIST IIir arriba
PACO MONTESDECOCA ir arriba
 
 
EN TODO CASO PODE CHOVER A MARES OU CAER PEDRISCOir arriba
CON CHAMPÚ TERÁS BAÑO MARABILLOSOir arriba
 
 
XA TODO TEN ETIQUETAir arriba
SOIDADEir arriba
 
 
NUNCA CHOVE EN GALICIAir arriba
POLTERGEIST III ir arriba
 
 
QUE RICO! ir arriba
VEÑA, ENTRA, NON TEÑAS MEDOir arriba
 
 
VICKS VAI POR UVASir arriba
MULLER ACUÁTICA ir arriba
 
 
¿QUÉ CLASE DE BECHO SOMOS?ir arriba

A DAMA QUE APARECEir arriba

 
 
MOTOS NA NOITEir arriba
O DEPORTE E O TEMPOir arriba
 
 
O FÚTBOL É ASÍir arriba
FÓRUM BARCELONA? ir arriba
 
 
FONDO DO MARir arriba
FONDO DO MAR CON SERES HUMANOSir arriba
 
 
MÁQUINA DA MORTEir arriba
MÁQUINA DA VISTAir arriba
 
 
COLMENAir arriba
TvNEUROSIANO I ir arriba
 
 
TvNEUROSIANO II ir arriba
TvNEUROSIANO III ir arriba
 
 
CAMBIÉ DE LOOK, BUENO TAMBIÉN ES QUE TENGO HAMBREir arriba
ENTRE A VIDA E A MORTE Iir arriba
 
 
ENTRE A VIDA E A MORTE IIir arriba
TvNEUROSIANO IVir arriba
 
 
TvNEUROSIANO Vir arriba
TvNEUROSIANO V bir arriba
 
 
BICI AMIGOS SOMBRASir arriba
¡QUE RIQUIÑOS! XA CHEGARÁ A REPÚBLICAir arriba
 
 
LENTILLAir arriba
PSICOLENTILLAir arriba
 
 
TvNEUROSIANO VIir arriba
SER LÍQUIDO ir arriba
 
 
ADIVINA QUÉ IMAXE NON SAÍU NA TELE ESTES DÍASir arriba
BATMULLER 1 ir arriba
 
 
BATMULLER 2 ir arriba
PSICOVOIDAL 1 ir arriba
 
 
PSICOVOIDAL 2 ir arriba
PSICOVOIDAL 3 ir arriba
 
 
PSICOVOIDAL 4 ir arriba
MANSir arriba
 
 
EUROPA?ir arriba
TVNEUROSIANO VII ir arriba
 
 
HOMES CON BALÓN ir arriba
HABEMUS PAPAM. VIVA ESPAÑA LAICA!!ir arriba
 
 
SOPLOir arriba
8 ir arriba
 
 
"MI TESORO" ir arriba
TENIS ESQUIZO ir arriba
 
 
BURACOS DE COR ir arriba
ISTO SI QUE É UN POLTERGEIST QUE METE MEDOir arriba
 
 
NATURAL E ARTIFICIAL ir arriba
DESOLACIÓN NO BAÑOir arriba
 
 
MANS QUE TRAEN LUZir arriba
CHOF NO BAÑOir arriba
 
 
FESTA 1 ir arriba
FESTA 2 ir arriba
 
 
SUBVISIÓNir arriba
XA, O QUE TI DIGAS, NON TE....ir arriba
 
 
PLANEANDO ir arriba
CAOSir arriba
 
 
DANZA DE CEPILLOS ir arriba
simplemente AMOR ir arriba
 
 
SEN TÍTULO 1 ir arriba
SEN TÍTULO 2ir arriba
 
 
SEMPRE ESTAMOS DE 41?? ir arriba
LOBOir arriba
 
 
NAVEGANDO EN MARTE ir arriba
NAVEGANDO NA TERRA ir arriba
 
 
SEN TÍTULO 3 ir arriba
FRÍO E NEVEir arriba
 
  
POLTERGEIST ADEUS 2005 ir arriba